دبیرستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(ع) دوره اول اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

مراسم اعطاء کارنامه و تجلیل از دانش آموزان رتبه های اول،دوم،سوم و ممتاز علمی و فرهنگی هنری پایه هشتم سال تحصیلی 99-98

مراسم اعطاء کارنامه و تجلیل از دانش آموزان رتبه های اول،دوم،سوم و ممتاز علمی و فرهنگی هنری پایه هفتم سال تحصیلی 99-98

افتخارات علمی دانش آموزان -1398

افتخارات کسب شده ورزشی توسط دانش آموزان -1398

افتخارات کسب شده فرهنگی و هنری توسط دانش آموزان -1398

هفته مشاغل و هدایت تحصیلی سال تحصیلی 99-98

مجموعه فعالیت های فرهنگی هنری ورزشی و علمی دبیرستان در شش ماهه اول سال تحصیلی 99-98 (3)

مجموعه فعالیت های فرهنگی هنری ورزشی و علمی دبیرستان در شش ماهه اول سال تحصیلی 99-98 (2)

مجموعه فعالیت های فرهنگی هنری ورزشی و علمی دبیرستان در شش ماهه اول سال تحصیلی 99-98 (1)

مشاوره تحصیلی سال تحصیلی 99-98

مشاهده مطالب قدیمی تر...