دبیرستان پسرانه غیردولتی دوره اول حضرت ابوالفضل(ع) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

آغاز سال تحیلی 96-97

جشن ستارگان مرحله2

جشن ستارگان مرحله 1

برگزاری اردوی گلستان کوه و خوانسار پایه هشتم

برگزاری اردوی گلستان کوه و خوانسار پایه هفتم

فعالیت های انجام شده قسمت دوم در سال تحصیلی96-95

فعالیت های انجام شده قسمت اول در سال تحصیلی96-95

اردوی فرهنگی و تربیتی شیراز (قسمت دوم)

اردوی فرهنگی و تربیتی شیراز(قسمت اول)

آموزش عکاسی درکلاس فرهنگ و هنر

مشاهده مطالب قدیمی تر...