دبیرستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(ع) دوره اول اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

کادر آموزشی

معرفی کادر آموزشی

نام و نام خانوادگی :محمد رضا انصاریان

معاونت آموزشی 

رشته تحصیلی :زبان وادبیات فارسی

مدرک تحصیلی : لیسانس

سوابق فعالیت : مدیریت آموزش وپرورش شهرستان فلاورجان 

معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی اداره آموزش وپرورش فلاورجان 

مدیریت دبیرستانهای شاهد (دوره اول ودوره دوم ) فلاورجان

کارشناس ارزیابی  وراهنمایی آموزشی دبیرستانها فلاورجان

------------------------------

نام و نام خانوادگی : مرتضی امینی

کارشناس ارشد  مشاوره آموزش وپرورش

رشته تحصیلی : مشاوره ومدیریت برنامه ریزی آموزشی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس


سوابق فعالیت در مدارس: شاهد ، نمونه دولتی،

هنرستانهای فنی وکاردانش

مدرس مرکزآموزش تحقیات معلمان، مدرس آموزش خانواده ،

مشاور هسته مشاوره اداره آموزش و پرورش

--------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی :مهدی شفیعی نیا

دبیر درس: هنر

رشته تحصیلی : هنر

مدرک تحصیلی : لیسانس

دارای مدرک فوق ممتاز خط از انجمن خوشنویسان ،

مدرس خوشنویسی مجموعه استاد فرشچیان ،

کسب مقام سوم کشوری ، تالیف کتاب های آموزش

خط تحریری وشکسته،

 آموزش : سفال گری ،نقاشی ،پاستل کچی،مداد رنگ ،کاریکاتور 
سوابق تدریس در مدارس: امام صادق(ع) - خوارزمی - صالحین 

   -------------------------------

نام و نام خانوادگی :اکبر حسن زاده

دبیر درس: ادبیات فارسی

رشته تحصیلی : ادبیات

مدرک تحصیلی : لیسانس


سوابق تدریس در مدارس: لقمان حکیم-امام صادق

------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :محمد مهدی صداقت کیش

دبیر درس: کار و فناوری

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم


سوابق تدریس در مدارس: بهنام

------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :مهرداد گرجی زاده

دبیر درس: قرآن - دینی

رشته تحصیلی : تربیتی

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم


سوابق تدریس در مدارس: لقمان

------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :نورالدین علیزاده 

دبیر درس: آزمایشگاه 

رشته تحصیلی :تجربی

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم


سوابق تدریس در مدارس:  ،شهید اژه ای ،خاقانی،شاهد،غیر دولتی مفید

------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :احمدرضا زارعان

دبیر درس: عربی

رشته تحصیلی : الهیات

مدرک تحصیلی : لیسانس


سوابق تدریس در مدارس:صالحین - امام صادق(ع)

------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :سید کاظم حسینی

دبیر درس: عربی

رشته تحصیلی : علوم تربیتی

مدرک تحصیلی : لیسانس


سوابق تدریس در مدارس: غیر دولتی امام صادق (ع)،غیر دولتی مفید 

------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :حمیدرضا علی اکبری

دبیر درس: ریاضی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس


سوابق تدریس در مدارس:امام محمد باقر

------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :مصطفی قاسمی

دبیر درس: علوم تجربی

رشته تحصیلی : زیست شناسی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس


سوابق تدریس در مدارس: امام صادق - مدرس دانشگاه فرهنگیان -مرکز آموزش تحقیقات معلمان - شهید اژه ای 

------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :عرفان ادیبی

دبیر درس: قرآن

رشته تحصیلی : معارف اسلامی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس


سوابق تدریس در مدارس: امام محمد باقر 

------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :حشمت اله رحیمی

دبیر درس: زبان انگلیسی

رشته تحصیلی : زبان

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس


سوابق تدریس در مدارس: شهید اژه ای

------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :مسعود اسدی نیا

دبیر درس: ادبیات فارسی

رشته تحصیلی : ادبیات

مدرک تحصیلی : لیسانس


سوابق تدریس در مدارس: خاقانی  ،شهید اژه ای ،شهید احسانی،

مسئول گروهای درسی ناحیه سه 

------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :هوشنگ ایزدی

دبیر درس: مطالعات اجتماعی

رشته تحصیلی : انسانی

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم


سوابق تدریس در مدارس: عدل - ملل

------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :محمود ترکش

دبیر درس:تفکر وسبک زندگی

رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی

مدرک تحصیلی : لیسانس


سوابق تدریس در مدارس: دبیرستانهای سعدی ،شریعتی، شیخ انصاری ،کمیل

هنرستانهای  رازی و خوارزمی ،اشرفی

------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :غلامرضا نصیریان

دبیر درس: علوم تجربی

رشته تحصیلی : علوم تجربی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس


سوابق تدریس در مدارس:امام علی - حکیم سنایی

------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :حمید بدیعی

دبیر درس: تربیت بدنی

رشته تحصیلی : تربیت بدنی

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
سوابق تدریس در مدارس: شیخ انصاری - حکیم فرزانه

-------------------------------------

نام و نام خانوادگی :محسن گلدسته

دبیر درس: تربیت بدنی

رشته تحصیلی : تربیت بدنی

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
سوابق تدریس در مدارس: مجتمع حضرت ابوالفضل

 

-------------------------------------

نام و نام خانوادگی :مازیار مقدادی

دبیر درس: تربیت بدنی

رشته تحصیلی : تربیت بدنی

مدرک تحصیلی :  دکتری
سوابق تدریس در مدارس: مجتمع آموزشی حضرت ابوالفضل (ع)

**********************************

ادامه مطلب...