دبیرستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(ع) دوره اول اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

تشریح (آناتومی )اعضای بدن در آزمایشگاه

برای مشاهده ادامه تصاویر اینجا را کلیک نمایید.

فعالیت های آزمایشگاهی

برای مشاهده ادامه تصاویر اینجا را کلیک نمایید.

حضور دانش آموزان در آزمایشگاه

برای مشاهده ادامه تصاویر اینجا را کلیک نمایید.

آزمایشگاه مدرسه