دبیرستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(ع) دوره اول اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

لطیفه های دانش آموزی

معلم:احمد صیغه ی زدن را صرف کن؟
احمد:آقا اجازه! زدم،زدی،دعوا شد!!

 

معلم:پسرم!سلطان حسین چگونه بر تخت سلطنت نشست؟
شاگرد:آقا چهار زانو!

 

شاگرد:آقا حرف اضافه چیه؟
معلم:همین سوال بی ربط تو!

 

مادر:حسن!تا کی می خواهی در رفتن به مدرسه لجبازی کنی؟
حسن:تا آخر خرداد ماه!