دبیرستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(ع) دوره اول اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

مدیریت متوسطه دوره اول حضرت ابوالفضل (ع)

معرفی مدیریت:

 

جناب آقای منصور غریب خانی

در سال 1357 در شهرستان لنجان شروع به انجام وظیفه نمودند وتا سال 1367 با سمت مدیر در مدارس این شهرستان به انجام وظیفه مشغول بودند و در همان سال پس از انتقال به اصفهان به مدت 16 سال در مدرسه راهنمایی شاهد خاقانی در سمت مدیر به خدمت مشغول و در سال 85 به کسوت بازنشستگی نائل و همزمان در دبیرستان.